Giới thiệu loạt bài "Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp"

Giới thiệu loạt bài "Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp"

Đối tượng:

 • Sinh viên CNTT năm 3 trở lên theo hướng lập trình ứng dụng, hệ thống thông tin
 • Lập trình viên web và mobile [hybrid, native với javascript]:
  • Mới ra trường
  • 2~3 năm kinh nghiệm
  • Đang làm cho công ty không phải là outsoure
  • Đang làm cho công ty không phải công ty nước ngoài
 • Lập trình viên chưa bao giờ sử dụng, hoặc chưa biết gì về:
  • Vagrant, Docker
  • Github, Bitbucket
  • Grunt, Gulp
  • Bower, Composer, NPM
  • Oh my ZSH!
  • Sublime Text, Atom

Yêu cầu:

 • Máy tính có kết nối internet :))
 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành, máy chủ web, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính
 • Nắm vững ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: C/C++, C#/VB.Net, Java, PHP, Python, Ruby…
 • Hiểu cơ bản về HTML/Javascript/CSS

Mục tiêu:

Sau khi đọc và thực hành loạt bài này, bạn sẽ có kỹ năng của lập trình viên 5~8 năm kinh nghiệm:

 • Chuẩn hóa môi trường làm việc
 • Phát triển sản phẩm nhanh
 • Làm việc nhóm tốt, cũng như tham gia cộng đồng mã nguồn mở nhiều hơn

Nội dung:

 1. Sử dụng chương trình gì để lập trình
 2. Các plugin thiết yếu cho Sublime Text
 3. Sử dụng phần mềm GUI nào để quản lý Git?
 4. Docker là gì và tại sao rất nhiều công ty lớn đang sử dụng
 5. Quản lý mã nguồn với Github, Bitbucket
 6. Tối ưu hóa console với Oh My ZSH
 7. Tự động kiểm tra lỗi code, biên dịch hoặc các tác vụ tự động
 8. Cài đặt các bộ thư viện tự động cho dự án

Read more