Giới thiệu Ghost CMS

Giới thiệu Ghost CMS

Ghost CMS là một nền tảng quản trị nội dung CMS (content management system) mã nguồn mở chạy trên nền tảng Nodejs. Ghost CMS xuất hiện đã lâu nhưng khó cạnh tranh được với WordPress vì độ phủ cũng như sự dễ dàng của PHP. Nền tảng plugin, theme của WordPress phong phú hơn rất nhiều so với Ghost CMS. Tuy nhiên, đối với những ai yêu thích tốc độ, giao diện đẹp thì Ghost CMS là sự lựa chọn không tồi.

Demo

Mình có clone thử 1 phiên bản của Fullstack Station tại đây:

https://huongdanlaptrinh.net/

Về tốc độ thì phải nói là tuyệt vời, mặc dù so sánh sẽ khập khiễng, tuy nhiên với Fullstack Station thì mình đã tối ưu rất nhiều (plugin HyperCache, Autoptimaize của WordPress, PageSpeed cho Nginx) mới có thể đạt tốc độ nhanh được. Còn với Ghost CMS thì mình không phải làm gì, mà cũng có tốc độ nhanh hơn.

Những ưu, khuyết điểm khi sử dụng Ghost làm Website / Blog

Ưu điểm

 • Cài đặt dễ dàng, nhanh chóng
 • Giao diện quản lý nội dung, bộ soạn thảo đơn giản, dễ sử dụng
 • Hỗ trợ markdown
 • Hỗ trợ lịch đăng bài viết
 • Hỗ trợ SEO
 • Mã nguồn mở, miễn phí
 • Có công cụ quản lý Ghost CLI
 • Tích hợp HTTPs miễn phí thông qua Let’s Encrypt
 • Hỗ trợ API để tạo và quản lý bài viết
 • Cài sẵn AMP (Accelerated Mobile Pages)
 • Các bộ tích hợp phong phú, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của 1 blog đơn giản, có thể tuỳ biến cao dựa vào trigger của cơ chế ITTT của Zappier (Xem thêm Huginn)
 • Có thể xuất nội dung từ WordPress và nhập vào Ghost dễ dàng

Khuyết điểm

 • Ít theme miễn phí
 • Phần bình luận phải sử dụng tích hợp dịch vụ ngoài, khá bất tiện.
 • Phần tích hợp tuy nhiều, nhưng so với WordPress thì còn thua xa, hơn nữa cứ với mổi tích hợp thì bạn phải đăng ký tài khoản của các dịch vụ ngoài, khá phiền phức. Cũng như việc dữ liệu sẽ bị phân tán, khó kiểm soát.
 • Hỗ trợ tiếng Việt kém
 • Khi chỉnh sửa sao giao diện phải restart lại ghost (cách khắc phục là sửa dưới máy local rồi up nguyên theme)
 • Yêu cầu RAM nhiều hơn (1GB) so với WordPress (512MB)
 • Mặc dù hỗ trợ xuất/nhập nội dung từ WordPress, nhưng đối với website sử dụng nhiều code như FS thì nội dung xuất ra vẫn còn nhiều lỗi. (Xem bài bị lỗi)

Chuẩn bị cài đặt Ghost CMS

Bài viết sử dụng Ubuntu 16.04 hoặc 18.10, yêu cầu máy chủ tối thiếu là 1GB RAM nếu không quá trình cài đặt có thể gặp lỗi, để khắc phục bạn sẽ phải bổ sung thêm Swap RAM bằng 4 lệnh sau:

dd if=/dev/zero of=/var/swap bs=1k count=1024k
mkswap /var/swap
swapon /var/swap
echo '/var/swap swap swap default 0 0' >> /etc/fstab

Các phần chuẩn bị cho máy chủ mới

Sau khi đăng nhập vào thì user mặc định là ubuntu, lúc này ta cần tạo thêm một user khác để cài đặt Ghost.

# Thêm user mới 
sudo adduser <user>
# Cấp quyền sudo cho user bạn mới tạo bằng lệnh sau.
sudo usermod -aG sudo <user>
# Đăng nhập vào user mới tạo bằng lệnh.
su <user>

Theo khuyến cáo của Ghost, thì bạn nên tránh tạo user có tên ghost, để tránh trùng lăp và hiểu lầm sau này.

# Đảm bảo máy chủ luôn có các thư viện mới nhất
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Trường hợp đã có nginx thì bỏ qua bước này:

# Cài đặt Nginx server trên ubuntu.
sudo apt-get install nginx
# Cho phép kết nối http/https trên firewall bằng lệnh sau
sudo ufw allow 'Nginx Full'

Trường hợp đã có Mysql thì bỏ qua bước này:

# Cài đặt MySQL
sudo apt-get install mysql-server
# Sau khi cài đặt MySQL bạn cần làm các bước sau để đặt mật khẩu cho root user.chạy lệnh
sudo mysql
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
quit
# đăng nhập lại vào user bạn đã tạo từ đầu
su <user> 
# Cài đặt NodeJS:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bashsudo apt-get install -y nodejs
# Cài đặt Ghost CLI:
sudo npm install ghost-cli@latest -g

Sau khi cài ghost CLI thành công là bạn đã có một server đầy đủ các thành phần cần thiết để cài đặt Ghost.

Bắt đầu cài đặt Ghost CMS bằng Ghost CLI

Tạo một thư mới để chứa Ghost bằng lệnh sau (tên thư mục các bạn tự chọn ở đây mình chọn là huongdanlaptrinh.)

sudo mkdir -p /var/www/huongdanlaptrinh

Cài đặt quền sở hữu cho thư mục mới tạo

sudo chown <user> /var/www/huongdanlaptrinh

Cấp quyền cho thư mục mới tạo

sudo chmod 775 /var/www/huongdanlaptrinh

Vào thư mục mới tạocd /var/www/huongdanlaptrinh mục cài đặt ghost phải hoàn toàn trống nếu không quá trình cài Ghost sẽ không thể bắt đầu.

Tiến hành cài đặt Ghost

ghost install

Sau khi chạy lệnh “Ghost Install” quá trình cài đặt sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi sau

 • Blog URL.
  Nhập chính xác domain của bạn đã chuẩn bị sẵn, ở đây mình đãdùng domain huongdanlaptrinh.net
 • MySQL hostname
  dòng này các bạn nhập localhost, hoặc địa chỉ máy chủ database.
 • MySQL username
  sử dụng username mặc đinh là root, hoặc bất kỳ username của db đã tạo
 • MySQL password
  mật khẩu cho user root  hoặc của username tương ứng các bạn đã tạo ở bước chuẩn bị server.
 • Ghost database name
  chọn tên bất kì và ghost sẽ tự tạo database cho bạn, thường thì ghost sẽ gợi ý như huongdanlaptrinh_prod
 • Set up a ghost MySQL user?
  tạo thêm user cho MySQL 
 • Set up NGINX?
  nên chọn yes và Ghost sẽ tự cấu hình Nginx cho bạn, rất đơn giản.
 • Set up SSL?
  Nếu bạn đầu bạn chọ URL có đường dẫn http các bạn nên bỏ qua bước này và cài đặt sau cũng được. Nếu URL có đường dẫn https các bạn chọn yes Ghost-CLI sẽ tự động cài đặt SSL từ Let’s Encrypt cho website của bạn.
 • Set up systemd?
  nên chọn yes ở bước này.
 • Start Ghost?
  chọn yes để chạy Ghost và website của bạn đã online.

Bậy giờ website đã online và bạn có thể bắt đầu bằng cách đăng nhập vào dashboard của Ghost bằng đường dẫn huongdanlaptrinh.net/ghost. Như vậy là phần cài đặt hoàn thành trong vòng tầm khoảng 15 phút, đây là con số ấn tượng.

Bạn sẽ cần khởi tạo 1 tài khoản quản trị, tài khoản đầu tiên mặc định là chủ sở hữu (owner)

Đây là hình ảnh phía trong phần quản lý nội dung với nội dung được xuất ra từ WordPress.

Fullstack Station Tips

Xét ở góc độ blog đơn giản, thì Ghost CMS vượt trội hơn về tốc độ, cũng như các giao diện đẹp mà không cần phải tối ưu, cấu hình nhiều. Hơn nữa, với các website có sử dụng auto ads Adsense thì layout cũng sẽ bị làm hết đẹp. Nên nếu bạn không có ý định đặt ads, thì Ghost CMS sẽ phù hợp hơn.

Ghost CMS rất phù hợp cho hướng đi làm branding cho cá nhân, tạo cảm giác chuyên nghiệp cho website. Đối với Fullstack Station thì mình không có ý định chuyển sang Ghost CMS, vì mình sử dụng được nhiều tính năng của WordPress phù hợp hơn.

Read more