Streamlit: Công cụ cho demo code python

Streamlit: Công cụ cho demo code python

Demo: fullstackstation.com/streamlit-components-demo

Streamlit là gì

Streamlit là công cụ được xây dựng với mục đích dành cho Machine Learning Engineer, tạo ra giao diện web như Jupyter notebook. Điểm đặc biệt khác với Jupyter notebook là Streamlit không phải hiển thị code, giúp cho bạn có thể tạo ra sản phẩm có tính hoàn thiện cao.

Trong bài “Tại sao nên học Python“, mình đã giới thiệu về ưu điểm của Python. Bài này sẽ giới thiệu thêm 1 ứng dụng khác. Về cơ bản có thể hiển thị kết quả từ python ra web, nên có thể sử dụng để tạo app bất kỳ với python.

Cache

Cache được lưu trữ theo mỗi trạng thái của thiết lập điều này giúp cho ứng dụng không cần phải chạy lại cho từng người dùng khác nhau.

Để đảm bảo được cache hoạt động đúng, thì trong hàm sử dụng cache, không được dùng các hàm của streamlit. Các chức năng có thể nên dùng cache như: tải file, xử lý tính toán cho kết quả.

Read more