Yêu cầu bài viết

Nếu bạn cảm thấy nội dung của Fullstack Station thiếu chủ đề mà bạn quan tâm nhưng chưa tìm được bài viết phù hợp ở các trang web khác, hãy yêu cầu chủ đề đó, mình hứa sẽ viết bài về chủ đề (nằm trong khả năng) sớm nhất có thể.