Tổng hợp một số dự án liên quan đến tiếng Việt/Việt nam

Tổng hợp một số dự án liên quan đến tiếng Việt/Việt nam

Nội dung chính

I. Giới thiệu

Dự án này tổng hợp thông tin, các bộ thư viện, phần mềm, ứng ụng mã nguồn mở để phát triển các dự án liên quan đến xử lý ngôn ngữ tiếng Việt và các vấn đề liên quan đến đất nước con người Việt Nam (bản đồ, địa giới hành chính, vùng miền, …)

Giới thiệu đến mọi lập trình viên để cùng nhau phát triển các ứng dụng liên quan tiếng Việt/Việt Nam nhằm giảm thiểu thời gian nghiên cứu, phát triển cũng như nâng cao chất lượng cộng đồng mã nguồn mở VN.

Chú ý: Những thông tin dự án in đậm là còn thiếu hướng dẫn, hoặc có nhưng chưa đầy đủ, cần sự hỗ trợ thêm để hoàn thiện. Nếu bạn nào là chủ dự án này, vui lòng cập nhật thêm.

II. Danh mục

Bộ gõ tiếng Việt

PC (Mac/Win/Linux/Unix)

##### Mobile

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tập dữ liệu
Gói thư viện độc lập
Gói thư viện hỗ trợ nền tảng chỉ định
Tài nguyên tổng hợp

Bản đồ

Gói ngôn ngữ

Thương mại điện tử
Diễn đàn
Hệ thống cộng tác, quản lý

Ứng dụng văn phòng

Framework/CMS
Mobile
  • MIUIAndroid MIUI Vietnamese Translations v5,v6, v7

Dự án

Khác

Read more