Lando

Lando

HTTP2 là gì?

HTTP/2 hoặc HTTP phiên bản 2 là phiên bản chính thứ hai của giao thức mạng HTTP; dựa trên SPDY/2 để cải thiện hiệu suất web ở mức độ rất lớn.

HTTP/2 được phát triển bởi Hypertext Transfer Protocol – một bộ phận của Internet Engineering Task Force.

HTTP 1.1 là bước chuyển dịch quan trọng từ HTTP 1.0 và nó cho phép các kết nối cùng tồn tại (nhiều hơn một đề xuất/phản hồi trên cùng một kết nối HTTP); cải tiến bộ nhớ đệm, mã trạng thái mới, hỗ trợ nén nâng cao, phương pháp OPTION cho Cross Origin Resource Sharing trong ứng dụng web và còn nhiều hơn nữa.

Tính đến thời điểm này, HTTP/1.1 đã được dùng cho Web hơn 15 năm nay. Và trên thực tế, HTTP chỉ cho phép tồn tại một đề xuất trên mỗi kết nối TCP.

Nếu có quá nhiều đề xuất được thực hiện, nó sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất web. Chính vì vậy, HTTP/2 được tạo ra nhằm sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực mạng và giảm độ trễ bằng cách nén header và cho phép các lưu lượng đồng thời lưu thông trên cùng một kết nối.

Tóm lại, ở cấp độ cao, HTTP/2 có các đặc điểm:

•    nhị phân

•    đa truyền hoàn toàn

•    sử dụng một kết nối cho trạng thái song song

•    sử dụng nén header để giảm chi phí

Nguồn: Telecomit

Read more