GraphQL là gì - Áp dụng như thế nào?

facebook Th03 02, 2016

GraphQL là gì

GraphQL là gì?

GraphQL là Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012 cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu.

Client truy vấn đến máy chủ GraphQL bằng các truy vấn với đặc điểm: format của dữ liệu trả về được mô tả trong câu truy vấn và được định nghĩa ở phía client thay vì ở server. Nói đơn giản hơn, đây là truy vấn hướng client, cấu trúc dữ liệu không khô cứng 1 khuôn mẫu từ server (REST API) mà thay đổi theo từng ngữ cảnh sao cho hiệu quả nhất đối với client mà chỉ cần dùng duy nhất 1 endpoint.

graphql là gì

Tổng quan GraphQL

Điều quan trọng là GraphQL không phải là một ngôn ngữ truy vấn thực sự, nó chỉ là giao thức giao tiếp giữa client và server, rất cả client (web, mobile) đều có thể giao tiếp với bất kỳ server nào mà sử dụng ngôn ngữ GraphQL.

Khái niệm chính về GraphQL bao gồm:

 • Cấu trúc phân tầng (Hierarchical)
 • Hướng sản phẩm (Product0-centric)
 • Định kiểu mạnh (Strong-typing)
 • Truy vấn hướng client (Client-specified queries)
 • Nội quan (Introspective)

Các bạn có thể đọc thêm ở đây. Tuy nhiên theo mình thì ở mức sử dụng là không cần nghiên cứu tài liệu dài dòng đó.

Chú ý: mấy thuật ngữ trên khá khó để diễn tả, nên các bạn đọc từ từ sẽ hiểu, nếu bạn nào có từ hay vui lòng comment bên dưới bài nhé.

GraphQL giải quyết vấn đề gì

GraphQL khắc phục điểm yếu của của REST API bởi REST có tính chất dựa trên tài nguyên cố định, ví dụ:

GET /articles/1?include=author.name,author.email,likes.user.name

Như truy vấn trên thuộc loại liên kết nhiều bảng, REST API cho articles sẽ xử lý khá nhiều và không được linh động. Đối với GraphQL thì sẽ như sau:

{
 articles(id:1) {
  title,
  content,
  author {
   name,
   email
  },
  likes {
   user {
    name
   }
  } 
 }
}

Với GraphQL, chúng ta quy định chỉ trả về title và content cho article, rất linh động và không bị thừa dữ liệu, hơn nữa cấu trúc trên nhìn khá rõ ràng mạch lạc.

Cũng giống như REST, GraphQL hoàn toàn có thể create, update, delete, nhưng với cấu trúc sáng sủa và cấu trúc phân tầng nên dễ dàng cho lập trình viên phía client.

Có nên áp dụng GraphQL không

Bạn nên áp dụng GraphQL nếu bạn có định hướng phát triển nhiều dòng sản phẩm, vì đặc tính của GraphQL là phục vụ client, nên càng nhiều client thì GraphQL càng tỏ rõ ưu điểm.

Nhân Nguyễn

Kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Đam mê lập trình web và mobile, yêu thích tối ưu tốc độ ứng dụng cũng như cải thiện quy trình làm việc để phát triển sản phẩm chất lượng.