Nhân Nguyễn

Kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Đam mê lập trình web và mobile, yêu thích tối ưu tốc độ ứng dụng cũng như cải thiện quy trình làm việc để phát triển sản phẩm chất lượng.

  • 73 bài viết
  • Hue City, Vietnam